ABC Distribzuce
b

Krizové řízení společnosti

Krizové řízení může zachránit i Vaší firmu

Krizové řízení společnosti. Stejně jako jindy v životě, i zde je důležité si přiznat, že má firma problémy a vyhledat pomoc. S tím prvním vám bohužel neporadíme, ale to druhé zvládáme perfektně.

Nezávazná poptávka zdarma
Jak se zbavit zadlužené firmy ?

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ FIREM

 

KDYŽ SE DÁ ROZVÍJET SPOUSTA FIREM, PROČ BY NEŠLA ROZVÍJET TA VAŠE ?
KDYŽ SE DÁ ZACHRÁNIT SPOUSTA FIREM, PROČ BY NEŠLA ZACHRÁNIT TA VAŠE ?
KDYŽ LZE ZVÝŠIT ZISK MNOHA FIRMÁM, PROČ BY NEŠEL ZVÝŠIT VAŠÍ FIRMĚ ?​

 

ZÁSADNÍ JE PŘIZNAT SI, ŽE MÁTE PROBLÉM. NALÉZT VŮLI TUTO SITUACI ŘEŠIT, S TÍM VÁM MŮŽEME POMOCI MY.

Nabízíme pomoc podnikatelům i firmám

  1. Pro firmy čelící krizi
  2. Pro společnosti, které potřebují impuls k rozvoji či stabilizaci vlastního podniku
  3. Pro zakladatele a majitele firem, kteří se chtějí stáhnout z denního provozu a dopřát si čas pro sebe

Zásady pro krizové řízení firem

Analýza

Provedeme interní audit Vaší firmy

Vyhodnocení

Definujeme hlavní příčiny krize

Návrh řešení

Sestavíme optimální krizový plán

Realizace

Společně dostaneme firmu z krize

Reorganizace (v rámci insolvenčního řízení), která je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

Sanace (restrukturalizace), která představuje řešení již větší krize podniku, zejména formou záchrany ziskových a perspektivních částí podniku při současné likvidaci jeho nefunkčních částí. Sanace podniku je obsahově a časově náročnější než konsolidace, přičemž cílem sanace je dosažení obratu v dosavadním vývoji a dosažení stavu v jakém byl podnik před krizí.

Tím rozumíme stav obnovení rovnováhy podniku, který ještě není výrazně nestabilní, a to např. formou prodeje části podniku, změnou výrobního programu, snížením neopodstatněných nákladů či eliminací jiného zdroje krize.

Fúze či jiná přeměna korporace. Tato možnost připadá v úvahu zejména v případech, kdy podnik má některá hodnotná aktiva, která mohou být pro jiný podnik zajímavá. V rámci fúze pak dochází ke sloučení či splynutí několika podniků.

Krizové řízení společnosti

Obraťte se na nás již dnes !

Hot line

+420 704 420 177

E-mail

poptavka@abcdistribuce.cz

w

Threema

BZR7T67N
42AE2V29

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – SPOLUPRACÍ S NÁMI ZÍSKÁTE PEVNÝ ŘÁD, KLID A ČAS

JAK BUDEME POSTUPOVAT ?

NASTAVÍME A BUDEME PLNIT PLÁN, APLIKUJEME POTŘEBNÉ ZMĚNY,STANOVÍME CÍLE S MAJITELEM FIRMY A JMENUJEME KRIZOVÉHO MANAŽERA DO FUNKCE.

PŘEDSTAVÍME PLÁN VŠEM, CO MAJÍ SE SPOLEČNOSTÍ NĚJAKÉ VAZBY

PŘEDEM NASTAVENÝ PLÁN VÁM DOVOLÍ SOUSTŘEDIT SE POUZE NA TO DŮLEŽITÉ. NAVÍC SPOUSTU PRO VÁS NEPŘÍJEMNÝCH NEBO ČASOVĚ NÁROČNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ VYŘEŠÍME ZA VÁS PŘÍMO VE FIRMĚ. VĚŘÍME V PEVNĚ NASTAVENÝ ŘÁD, KTERÝ POKUD BUDEME SPOLEČNĚ DODRŽOVAT, DOKÁŽE VAŠI FIRMU STABILIZOVAT. AKTIVNĚ PRACUJEME PŘÍMO VE VAŠÍ FIRMĚ A KAŽDÝ MĚSÍC VYHODNOCUJEME ZMĚNY.

V KRIZOVÝCH SITUACÍCH SE MĚNÍ ZCELA REŽIM ŘÍZENÍ, KRIZOVÝ MANAŽER DOSTÁVÁ VĚTŠÍ PRAVOMOC PRO RYCHLÉ ROZHODOVÁNÍ.
V KRIZOVÝCH SITUACÍCH ČASTO NEPLATÍ BĚŽNÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZACE A DALŠÍ BĚŽNÁ PRAVIDLA. KRIZE JE STAV NOUZE, KDY VE FIRMÁCH PRODUKUJEME MÉNĚ, NEŽ POTŘEBUJEME. PONĚVADŽ MUSÍME PLATIT NÁKLADY FIRMY, NEPLATÍME FAKTURY A UPADÁME DO DLUHŮ.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ JE POUŽÍVÁNO TAM, KDE MAJITELÉ JIŽ ZTRATILI NADĚJI NA TO, ŽE SITUACI ZVLÁDNOU SAMI. V ZADLUŽENÉ FIRMĚ PANUJE ŠPATNÁ NÁLADA, LENOST A NESPRAVEDLNOST.
TOTO VŠECHNO UŽ NENÍ V SILÁCH MAJITELE FIRMY, ABY TO ZVLÁDL SÁM. MY VÁM DOPORUČÍME ZKUŠENÉHO A SILNÉHO SPECIALISTU, KTERÝ PROSADÍ TO, CO JSTE VY JAKO MAJITEL FIRMY UŽ NEDOKÁZAL

Krizové řízení

Články a rady

Krizový manažer

Likvidace společnosti

Jak řešit dluhy firmy

O naší společnosti

Pomáháme podnikatelům legálně ukončit jejich podnikání.

V podnikání nastávají situace, kdy se podnikatel již nemůže podnikání nadále věnovat. Do této situace se může dostat z mnoha důvodu, které mohou komukoliv z nás nastat.
Společnost ABC Distribuce s.r.o. se specializuje na Český a Slovenský trh, kde pomáhá podnikatelům od jejich každodenních starostí.

Naše mise

Odkoupit, převzít nebo zlikvidovat každou společnost, která může mít, a také nemusí mít, problémy.
Od našich klientů přebíráme společnosti v jakémkoliv stavu, a to do několika hodin od prvního kontaktu.
Naším hlavním cílem je pomoc podnikatelům od jejich starostí, na které již sami nestačí.

Odborníci na slovo vzatí

Náš tým se skládá z profesionálů na poli obchodních společností. Zaměstnáváme pouze profesionální advokáty, účetní a daňové poradce.
Podstatnou část však tvoří lidé, kteří denně komunikují s úřady a společnostmi, vůči kterým mohou mít společnosti nějaké závazky.

Krizové řízení

ABC Distribuce nabízí řešení

Služby, které nabízíme zákazníkům, vychází z dlouholeté praxe našich odborníků. Díky tomu jsme vám schopni poskytnout ryze profesionální a diskrétní přístup, který si tato událost zaslouží.

Převzetí zadlužené společnosti .

Převezmeme od Vás zadluženou společnost a postaráme se o její likvidaci.

Likvidace zadlužené společnosti .

Postaráme se o likvidaci vaší společností. Provedeme vás celým procesem od A do Z.

Jak se zbavit zadlužené firmy ?

Dostala se vaše společnost do problémů? Pomůžeme Vám se jich zbavit.

Partneři.

+
*
*